energiescan
EPA-W EPA-U

 Energiescan of energiebesparingsonderzoek

Adviesbureau de Freitas verzorgd Energiescans (energiebesparingsonderzoeken) voor bedrijven en organisaties die verplichtingen hebben op het gebied van energie en milieu (Wet Milieubeheer of  Algemene Maatregel van Bestuur)

U voldoet hieraan als u meer dan:   50.000 kWh elektriciteit  of   25.000 m3 gas per jaar verbruikt.

Door zelf een Energiescan (energiebesparingsonderzoek) te laten opstellen en niet af te wachten tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat het Bevoegd Gezag voor u bepaald welke Energiebesparende maatregelen u moet nemen.

De kosten voor een Energiescan (energiebesparingsonderzoek) zijn  afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de te onderzoeken variabelen. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen.
De kosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in de energiescan (energiebesparingsonderzoek). EIA en VAMIL bieden mogelijkheden om investeringen in Energiebesparing (en de kosten voor maatwerkadvies) af te trekken van de belasting. 

De tarieven zijn afhankelijk van de grote en aard van het bedrijf. 
Hiervoor kunt u een Vrijblijvende offerte aanvragen