energiescan
EPA-W EPA-U

 Maatwerkadvies Utiliteit

Een Maatwerkadvies is een Energiescan (energiebesparingsonderzoek) die tot stand komt door een vastgelegde methodiek voor het bepalen Energiebesparende maatregelen in bestaande utiliteitsgebouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klant- en situatieafhankelijk, objectief onderzoek wat leidt tot een Energieadvies.
Hierbij wordt, gebruikmakend van zelf samen te stellen besparingsmaatregelen, een doeltreffende advisering gegeven om het energiegebruik te reduceren.

Dit Maatwerkadvies kan voor bedrijven die een energiezorgplicht hebben in het kader van AMvB of MJA als alternatief dienen voor een onderzoek in het kader van de Wet Milieu Beheer. De kosten voor een  Maatwerkadsvies zijn  afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de te onderzoeken variabelen. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen.
De kosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in het EPA-rapport. EIA en VAMIL bieden mogelijkheden om investeringen in Energiebesparing (en de kosten voor maatwerkadvies) af te trekken van de belasting. 

De tarieven zijn afhankelijk van de grote en bouwkundige grilligheid van het gebouw. 
Hiervoor kunt u een Vrijblijvende offerte aanvragen